Viron verotus 2015

Tulovero
Fyysisen henkilön tulovero 20%
Yhtiön tulovero voitosta - puuttuu
Yhtiön tulovero maksusuorituksista eli osingoista 20/80
Fyysisen henkilön veroton kuukausitulo (anomuksesta) 154 €
Täydentävä verovapaa tulo eläkkeestä (vain I ja II luokan eläke) 220 €

Sosiaalimaksu ja työttömyysvakuutus
Sosiaalimaksun määrä on 33%
Sosiaalimaksun kuukausimäärä on 355€
Kuukausimäärää vastaava työnantajan vähimmäissosiaalimaksuvelvollisuus (kuukaudessa) 117,15€
Kuukausimäärä vastaavalle fyysiselle henkilöyrittäjälle (FIE) sosiaalimaksu (neljännesvuosittain) 351,45€
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (päättyy eläkeiän alkamista seuraavana kuukautena) 1,6%
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,8%
Eläkekertymämaksu (vapaaehtoisille ja liittymisvelvollisille) 2%
Minimikuukausipalkka täystyöajasta 390€

Korvaukset ja erityisedut
Ulkomaanpäivärahan veroton rajamäärä 32€
Oman auton veroton kilometrikorvaus kuukaudessa (ajopäiväkirjan pito) jokaisen korvausta maksavan työnantajan osalta 0,3€/kilometri ja enintään 335€
Virka-auton käyttöedun arvo kuukaudessa (ajopäiväkirjan pito) 0,3€/km, enintään 335€
Virka-auton käyttöedun arvo kuukaudessa (ilman ajopäiväkirjaa) 335€
Tulovero ja sosiaalimaksu erityisetuineen kuukaudessa (ilman ajopäiväkirjaa) 64+105,60€

Arvonlisävero
Arvonlisäveron suuruudet: 20% (enimmäkseen), 9%, 0% ja veroton   
Arvonlisäverovelvolliseksi täytyy rekisteröityä mikäli vuosiliikevaihto on 16 000 €
Rajoitetusti arvonlisäverovelvolliseksi tulee rekisteröityä, kun tavaraa myydään yhtiön ulkopuolelle 10 000 € arvosta.
Rekisteröinnin raja-arvo on etämyynnissä 35 000 €

Verotuslaki
Verovelan summa, josta annetaan velan puuttumistodistus: alle 10 €
Verovelan summa, josta ei anneta verovelkatodistusta eikä veroa peritä: alle 10 €
Kiinteistöverosumma, josta verotodistusta ei anneta: alle 5 €
Uhkasakko selvityksen esittämättä jättämisestä: 1300 €
Uhkasakko asiapaperien esittämättä jättämisestä: 640 €

Viron verolait
Täältä sivulta löydät englanninkielisiä käännöksiä:
http://www.legaltext.ee/indexen.htm